Kategoria (dotknij aby wybrać)
Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

12 maja Międzynarodowy Dzień Zdrowia Roślin

10.05.2022 Print

12 maja 2022 r. przypada Międzynarodowy Dzień Zdrowia Roślin.
Celem organizowanych w tym dniu wydarzeń jest podniesienie świadomości znaczenia zdrowia roślin w kontekście spraw rozpatrywanych na forum globalnym i poszerzenia wiedzy na temat tego, w jaki sposób ochrona zdrowia roślin może pomóc w wyeliminowaniu głodu, zmniejszeniu ubóstwa, ochronie różnorodności biologicznej oraz pobudzaniu rozwoju gospodarczego.
Zarówno nasze zdrowie, jak i zdrowie naszej planety zależy od roślin. Rośliny stanowią 80% żywności, którą jemy i produkują 98% tlenu, którym oddychamy. Szkodniki i choroby roślin są odpowiedzialne za utratę nawet 40% światowych upraw żywności oraz za straty handlowe w obrocie produktami rolnymi przekraczające 220 miliardów dolarów rocznie.
 
Zdrowie roślin ma wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i rolnictwo. Zmiany klimatyczne i działalność człowieka wpływają również na zdrowie roślin, zmieniając ekosystemy i ograniczając różnorodność biologiczną, jednocześnie tworząc nowe nisze dla rozwoju szkodników. Międzynarodowe podróże i handel powodują, że szkodniki i choroby pojawiają się w miejscach, w których wcześniej nie występowały. Zapewnienie zdrowia roślinom jest niezbędne dla życia na ziemi i każdy z nas ma do odegrania pewną rolę.

Więcej informacji:
http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/12-maja-miedzynarodowy-dzien-zdrowia-roslin,511.html


 

Dagmara Okulus