Kategoria (dotknij aby wybrać)
Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

„Bioróżnorodność i klimat” - nowa ścieżka ekologiczna przy ZPO nr 2 w Kraśniku

03.10.2022 Print

Na zakończenie „Tygodnia Ekologicznego” oraz akcji „Czyste, Zielone Miasta” przedszkolaki z PM nr 5 oraz uczniowie klas pierwszych SP nr 2 uczestniczyli w zajęciach warsztatowych na ścieżce ekologicznej pt. „Bioróżnorodność i klimat” powstałej przy ZPO nr 2 w Kraśniku, a zrealizowanej przez Instytut Ochrony Przyrody i Zrównoważonego Rozwoju przy współfinansowaniu Fundacji Orlen w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi” oraz programu Erasmus+. Ścieżka składa się z gier przestrzennych i tablic edukacyjnych prezentujących ekosystemy przyrodnicze, różnorodność przyrodniczą lasów, łąk i wód, świata zwierząt i roślin, cele i formy ochrony przyrody, bogactwo i znaczenie lasów, konieczność i celowość zrównoważonego rozwoju. W ramach warsztatów dzieci sprawdziły jak funkcjonuje pasieka oraz poznały „rady na odpady”.