"Czereśniowy Zakątek" przy SP nr 2

15.03.2021 Print

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kraśniku w tym roku szkolnym przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „Tradycyjny Sad”, organizowanego  przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Tematem przewodnim projektu jest zdobycie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych oraz ekologicznego sposobu ich pielęgnacji, promocja tej wiedzy wśród lokalnej społeczności oraz założenie mini sadu złożonego z tradycyjnych odmian drzew sadowniczych sadzonych w sposób swobodny (w tym roku są to czereśnie).

Zespół konkursowy uczniów klas VII, zaprojektował stworzenie „Czereśniowego Zakątka” przy budynku szkoły. Uczniowie pod opieką nauczyciela geografii p. Anny Wiślińskiej zaprojektowali logo, dokonali pomiaru gleby, opracowali plan zagospodarowania terenu wraz z kosztorysem oraz opracowali terminarz prac sadowniczych. Założenie tradycyjnego mini sadu na terenie szkoły wpłynie na przywrócenie naturalnego środowiska życia wielu organizmów zwierzęcych i roślinnych, będzie miejscem obserwacji siedliska różnych gatunków ptaków i owadów oraz źródłem świeżych i zdrowych owoców.

Więcej informacji o projekcie wraz z prezentacją przygotowaną przez uczniów mogą przeczytać Państwo na stronie szkoły: www.psp2.krasnik.pl