Kategoria (dotknij aby wybrać)
Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Lekcje po polsku i angielsku w SP nr 2

16.02.2021 Print
Zdjęcie - Lekcje po polsku i angielsku w SP nr 2
Od nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w klasie VII powstanie oddział dwujęzyczny, w którym nauczanie będzie prowadzone po polsku i angielsku.

 

- Dobra znajomość języków obcych to niezwykle ważna rzecz. Ułatwia poznawanie świata, pomaga nawiązywać kontakty z osobami z innych krajów, czy w końcu jest często bardzo dużym atutem podczas poszukiwania pracy. Dlatego języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego czy innych warto uczyć się już od najmłodszych klas. My staramy się stworzyć ku temu w kraśnickich szkołach jak najlepsze warunki, a jednym z takich pomysłów jest dwujęzyczna klasa. Nauka historii, geografii czy wiedzy o społeczeństwie zarówno w polskim jak i języku angielskim będzie dla uczniów z pewnością bardzo ciekawym doświadczeniem i dodatkowo zachęci ich do rozwijania językowych umiejętności - mówi burmistrz  Wojciech Wilk. 

 

Chodzi o cztery zajęcia edukacyjne:
- historia w kl. VII i VIII odnosząca się do historii powszechnej, z wyłączeniem części dotyczącej historii Polski,
- geografia odnosząca się do geografii ogólnej, z wyłączeniem części dotyczącej geografii Polski,
- wiedza o społeczeństwie w klasie VII,
- przedmiot dodatkowy „Wiedza o krajach anglojęzycznych”.
Nauczanie będzie prowadzone w przybliżeniu w równych proporcjach, częściowo w języku angielskim i częściowo w języku polskim. Jeżeli chcecie Państwo, aby wasze dziecko w klasie VII szkoły podstawowej rozpoczęło naukę w oddziale dwujęzycznym, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, które przybliżą, na jakich warunkach będzie odbywać się rekrutacja do tego oddziału.

Zasady rekrutacji
1. Do oddziału dwujęzycznego, który zostanie utworzony w klasie VII Szkoły Podstawowej nr 2 w pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie tej szkoły. Jeśli szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami, do oddziału będą mogli zostać przyjęci uczniowie z innej szkoły.
2. Jeśli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko do oddziału dwujęzycznego, to należy złożyć wniosek wraz z dokumentami w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest:
1)   otrzymanie promocji do klasy VII,
2) uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną szkoły.

Terminy postępowania rekrutacyjnego
- Od 01 marca do 12 marca – składanie wniosków o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej.
- Od 15 marca do 09 kwietnia zostanie przeprowadzony sprawdzian predyspozycji językowych.
- 30 czerwca zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego).
- Od 30 czerwca do 02 lipca - rodzice/prawni opiekunowie będą mogli potwierdzić wolę zapisu dziecka do klasy dwujęzycznej VII. Niezłożenie potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów będzie jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.
- 5 lipca - komisja rekrutacyjna poda listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
- W przypadku wolnych miejsc, szkoła podstawowa przeprowadzi postępowanie uzupełniające.

W razie pytań prosimy o kontakt – numery telefonów dostępne w linku: https://www.krasnik.eu/kultura-i-edukacja/szkoly-podstawowe lub z Referatem Edukacji Urzędu Miasta 81 458 19 20, 81 458 19 14.

 
Daniel Niedziałek