Kategoria (dotknij aby wybrać)
Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Maria Tylus z podziękowaniami od współpracowników

14.02.2019 Print
Zdjęcie - Maria Tylus z podziękowaniami od współpracowników

5 lutego 2019 r. Maria Tylus zakończyła oficjalnie swoją działalność w strukturach Związku Nauczycielstwa Polskiego, ale z pewnością nadal będzie aktywnym społecznikiem działającym dla dobra środowiska senioralnego.

 

Przez pięć kadencji pani Maria była prezeską Zarządu Oddziału ZNP, a następnie przez cztery kadencje przewodniczącą Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów w Kraśniku.

 

Serdeczne życzenia i gratulacje składali związkowej jubilatce przybyli na uroczystość goście: Krzysztof Babisz – kierownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kraśnik i Anna Marcinkowska – prezeska Zarządu Powiatowego Oddziału ZNP w Kraśniku oraz koleżanki i koledzy.

 

Przez cały okres działalności związkowej Maria Tylus współpracowała z samorządem Miasta Kraśnik na niwie oświatowej. Za zasługi dla oświaty i wychowywania została odznaczona w 1986 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2008 roku otrzymała medal Za Zasługi dla Powiatu Kraśnickiego – Medal Starosty, a w 2010 roku tytuł Za Zasługi dla Kraśnika od Burmistrza Miasta Kraśnik.

 

W dowód uznania za aktywną działalność związkową otrzymała Złotą Odznakę ZNP. Zarząd Główny nadał jej Tytuł Honorowego Prezesa Oddziału ZNP w Kraśniku. Jako członek Komitetu Założycielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszym mieście zaangażowała się na rzecz jego powstania i rozwoju. Do chwili obecnej jest aktywnym słuchaczem Uniwersytetu i stara się służyć innym radą i pomocą.

 

Trzykrotnie reprezentowała środowisko senioralne w Sejmie, gdzie przedstawiane były sprawy socjalno-bytowe emerytów i rencistów oraz założenia polityki senioralnej w Polsce.

 

Mamy nadzieję, że pani Maria nadal będzie aktywnym społecznikiem działającym dla dobra środowiska senioralnego.

Maria Tylus (w środku), wieloletnia działaczka ZNP i środowiska seniorów

Admin