Kategoria (dotknij aby wybrać)
Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

​Miasto Kraśnik z tytułem Samorządowego Lidera Edukacji 2024!

25.03.2024 Print

Otrzymaliśmy to wyróżnienie już drugi rok z rzędu. Ponadto Burmistrz Miasta Kraśnik Wojciech Wilk od kapituły konkursowej otrzymał tytuł Mecenasa Wiedzy 2024. Miasto Kraśnik dostało także Srebrny Certyfikat jako potwierdzenie, że realizowana przez nie nowoczesna i innowacyjna polityka oświatowa ma charakter trwały i długookresowy.
Uroczysta gala 13. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji” odbyła się we wtorek 19 marca 2024 r. w Katowicach. Ideą Programu jest nagradzanie i promowanie samorządów, które mogą się pochwalić istotnymi osiągnięciami w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, wspierania młodzieży i współpracy ze środowiskami edukacyjnymi.
Co warte podkreślenia, oceny w tym zakresie dokonuje komisja z udziałem naukowców i praktyków zarządzania oświatą, zatrudnionych na czołowych polskich uczelniach, w tym m.in. na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Pedagogicznym KEN w Krakowie i Uniwersytecie Gdańskim.
"Tytuł Samorządowego Lidera Edukacji to dla nas bardzo duże wyróżnienie, a zarazem potwierdzenie, że nasze działania idą we właściwym kierunku. We współpracy z dyrektorami placówek dbamy o poprawę warunków w jakich uczą się i wychowują nasze dzieci i młodzież, o bazę lokalową w naszych przedszkolach i szkołach. Kupujemy coraz nowocześniejsze wyposażenie i pomoce dydaktyczne" - mówi burmistrz.
"Równolegle podejmujemy starania, by poziom kształcenia był jak najwyższy. Chodzi zarówno o rozwój uczniów utalentowanych w różnych dziedzinach, jak i o tych, którzy mają różnego rodzaju deficyty i potrzebują pomocy w opanowaniu podstawowych szkolnych wiedzy i umiejętności. W tym względzie mocno wspierają nas nauczyciele, którzy sami cały czas dbają o podnoszenie swoich kwalifikacji.
Zależy nam na pobudzaniu kreatywności u uczniów. Inspiracją do tego są chociażby dodatkowe zajęcia z robotyki, astronomii czy matematyki. Nasi szóstoklasiści uczestniczą w zajęciach z przedsiębiorczości. Dodatkowo dopingujemy uczniów poprzez program stypendialny za wyniki w nauce, sporcie i osiągnięcia artystyczne.
Wsłuchujemy się w głosy płynące od młodych mieszkańców miasta. Platformą do wymiany poglądów i poznania ich oczekiwań jest między innymi funkcjonująca od dłuższego już czasu w Kraśniku Młodzieżowa Rada Miasta.
Realizując cele edukacyjne blisko współpracujemy z instytucjami nauki, edukacji, kultury, sportu i organizacjami pozarządowymi. Naszymi partnerami są chociażby lubelski UMCS, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie czy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Oferujemy uczniom i ich rodzicom wszechstronna pomoc. W każdej naszej szkole podstawowej zatrudniony jest pedagog specjalny, pedagog szkolny, psycholog i logopeda."


Dagmara Okulus