Międzyszkolny konkurs mitologiczny

14.05.2019 Print
Zdjęcie - Międzyszkolny konkurs mitologiczny

W dniu 8 maja 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. H.  Sienkiewicza w Kraśniku odbył się Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny pod patronatem Burmistrza Miasta Kraśnik pana Wojciecha Wilka.

Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas piątych.  Wzięły w nim udział pięcioosobowe drużyny reprezentujące poszczególne szkoły podstawowe.
Po powitaniu zebranych przez Dyrektora Puczlicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kraśniku - panią Barbarę Grasińską-Ciereszko,  głos w imieniu Burmistrza Miasta Kraśnik zabrała pani Monika Poleszak – Kierownik Referatu Edukacji UM.

Uczniowie biorący udział w konkursie musieli wykazać się wiedzą na temat mitologii greckiej, a także zaprezentować wybranego boga greckiego. Zmagania uczestników obserwowali uczniowie klas piątych z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kraśniku, dla których organizatorzy również przygotowali zagadki i pytania z zakresu wiedzy o mitologii.

Walka była niezwykle wyrównana, a różnice w ostatecznych wynikach pomiędzy poszczególnymi drużynami były mninimalne.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki i słodycze oraz pamiątkowe dyplomy, a uczniowie, którzy zajęli miejsca od I do III dostali również książki. Sponsorami nagród był Burmistrz Miasta Kraśnik pan Wojciech Wilk i Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Kraśniku.


Wyniki konkursu:
I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kraśniku
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Kraśniku
III miejsce  - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kraśniku

Katarzyna Zimowska