Kategoria (dotknij aby wybrać)
Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Nauczyciele z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Kraśniku z wizytą w szkole CPE Montechullo Hiszpanii

06.10.2021 Print

Przedszkole Miejskie nr 2 w Kraśniku realizuje projekt edukacyjny w ramach Erasmus+ pt. „Europejski wymiar edukacji zaczyna się w przedszkolu”, którego celem  jest podnoszenie poziomu kształcenia w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego oraz poprawa kompetencji matematycznych dzieci.
W ramach realizacji tego projektu pedagodzy z kraśnickiego przedszkola odbyli wyjazd szkoleniowy „job- shadowing”, polegający na obserwacji pracy nauczycieli w szkole i przedszkolu CPE Montechullo w Hiszpanii.
Polską delegację powitano uroczyście na dziedzińcu szkoły  pokazem  tradycyjnych  tańców hiszpańskich. Uczniowie udekorowali szkołę powitalnymi plakatami i polskimi flagami. Gospodarze przygotowali również polską muzykę ludową, co stało się przyczynkiem do nauki i wspólnego odtańczenia krakowiaka przez dzieci, nauczycieli a także rodziców.
Kraśnickie nauczycielki obserwowały i uczestniczyły w aktywnościach edukacyjnych w przedszkolu i w klasie pierwszej szkoły podstawowej - odpowiednikiem „zerówki” w polskim systemie edukacyjnym. Ze szczególnym zainteresowaniem uczestniczki wyjazdu śledziły metody nauczania matematyki, które różnią się zdecydowanie od polskich zarówno w zakresie podstawy programowej jak i metodyki.
Podczas wizyty odbyło się również spotkanie z pracownikami szkoły CPE Montechullo, które było to świetną okazja do wymiany zawodowych doświadczeń, omówienia systemów edukacji oraz realiów pracy oraz  poznania różnic i podobieństw na etapie wczesnej edukacji w polskiej i hiszpańskiej placówce. Działanie job shadowing to nie tylko obserwacja, ale aktywne działanie. Polscy nauczyciele  zaprezentowali  dzieciom i nauczycielom poruszającą wiele wątków prezentację o Polsce a także krótki film video przedstawiający Przedszkole Miejskie nr 2.
Wyjątkową wartością była integracja z nauczycielami szkoły hiszpańskiej. Mamy nadzieję, że współpraca będzie kontynuowana i zaowocuje powstawaniem nowych wspólnych projektów.
 


DO