Tropicielki Słońca - uczennice SP5 biorą udział w projekcie "Postaw na Słońce"

01.06.2022 Print
Tropicielki Słońca - uczennice SP5 biorą udział w projekcie "Postaw na Słońce"

W ubiegłym roku  szkolnym zespół „Zaprogramowani na Słońce” zdobył wyróżnienie w projekcie ogólnopolskim „POSTAW NA SŁOŃCE” lokując się na IV miejscu spośród 57 szkół zarejestrowanych z Polski. W tym roku szkolnym ponownie reprezentujemy szkołę pod  nazwę “Tropicielki Słońca”. Rolę opiekuna przejęła nauczycielka fizyki p. Iwona Ciempiel.

Kilka słów o projekcie:
„Postaw na słońce” – to ogólnopolski konkurs badawczy, który ma na celu rozpowszechnienie wiedzy o mikroinstalacjach OZE (Odnawialne Źródła Energii), czyli urządzeniach, pozwalających wytwarzać energię elektryczną we własnym zakresie na swój własny użytek. Szczególny nacisk kładziony jest na fotowoltaikę, a więc technologię przetwarzania energii słonecznej na elektryczną.
Konkurs ma się przyczynić do jak najszerszego upowszechnienia w Polsce idei wytwarzania własnej energii. Pozyskiwanie energii w tradycyjny sposób, czyli przez spalanie węgla, niesie ze sobą niezwykle szkodliwe skutki dla środowiska, ze zmianami klimatycznymi i smogiem na czele.

Projekt zakłada dwa etapy:
Etap I składa się z trzech zadań: 1. Budowa zespołu. 2. Obecne sposoby wytwarzania energii i ich skutki dla środowiska. 3. Analiza problemu – możliwe rozwiązania – efektywność energetyczna, nowoczesne technologie grzewcze, OZE.
Etap II – badawczy, obejmuje następujące zadania: 1. OZE dla domu - w tym zadaniu członkowie zespołu będą musieli wykonać krótką charakterystykę trzech wybranych domów, które będą przedmiotem obliczeń emisji i kompensacji CO2 oraz ekonomicznego rozwiązania poprzez zastosowanie fotowoltaiki. 2. OZE dla szkoły - czynności wykonywane takie jak przy OZE dla domu. 3. Promocja OZE. Przebieg realizacji każdego zadania zespół musi opisać w raporcie. Po zrealizowaniu wszystkich zadań i napisaniu raportów przez uczniów opiekun zespołu zobowiązany jest wysłać raporty do oceny, za które są przyznawane punkty.

Projekt „Postaw na słońce” został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Ministerstwa Klimatu. Sponsorem programu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.


I ZADANIE:
W pierwszym zadaniu pt. Budowa Zespołu, członkowie mieli napisać, w kilku słowach dlaczego przystąpili do tego projektu. Przedstawiamy nasz raport i członków zespołu:
1.Jolanta Kwietniewska: biorę udział w projekcie ponieważ interesuję się ekologią i chciałabym poszerzyć swoją wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii.
2. Anita Kowalczyk: jestem harcerką już prawie 3 lata przystąpiłam do projektu ponieważ stawiam na ekologię oraz niewyczerpywalne zasoby przyrody w zespole zajmuję się audytem energetycznym szkoły.
3. Milena Sosnówka: biorę udział w projekcie ,,Postaw Na Słońce”, ponieważ lubię przebywać w naturalnym środowisku. Ostatnio obawiam się, że zaniedbujemy naszą Ziemię i chciałabym to zmienić. W wakacje lubię przebywać na roli i pomagać swojej cioci. Razem z moją siostrą Zuzią zajmiemy się audytem energetycznym szkoły.
4. Izabela Kalinowska: do projektu przystąpiłam, ponieważ  jestem przekonana, że atuty środowiska przyrodniczego mają niezliczone zastosowania, które chętnie odkryję razem z moim zespołem ,,Tropicielki Słońca”. W projekcie zajmę się wraz z Jolą audytem energetycznym domu.
 5. Magdalena Kwiatek: biorę udział w tym konkursie, ponieważ chcę ratować naszą planetę i poszerzać wiedzę o ekologii i OZE.
 6. Zuzanna Sosnówka: dołączyłam do projektu, ponieważ chcę uchronić naszą Ziemię przed zanieczyszczeniami, oraz pragnę dowiedzieć się więcej na temat otaczającego nas świata. Wraz z Mileną zajmiemy się audytem energetycznym domu.
7. Julia Marcinkowska: biorę udział w projekcie ponieważ chcę ratować naszą Planetę przed czynnikami, które ją psują. Chcę także poszerzyć swoją wiedzę na temat ekologii.
 8. Aleksandra Marzec: przystąpiłam do projektu „Postaw na Słońce”, ponieważ ekologia i dbanie o planetę mnie interesuje, razem na pewno damy radę zmienić planetę na lepsze.
9. Zosia Daniel: dołączyłam do projektu ponieważ już od dawna interesuje się ekologią. Dodatkowo zależy mi na uświadomieniu innym, że otaczająca nas przyroda nie jest niezniszczalna i należy zacząć o nią dbać.

Zadaniem finałowym jest promocja projektu. Obecnie jest on prezentowany w formie wystawy, którą można oglądać w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku na górnym korytarzu.
Gorąco zachęcamy do oglądania wystawy w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00.


DO