Kategoria (dotknij aby wybrać)
Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Wakacje to dobry czas na remonty w szkołach

08.08.2023 Print
Zdjęcie - Wakacje to dobry czas na remonty w szkołach

Wakacyjna przerwa w zajęciach sprzyja przeprowadzeniu remontów i napraw w szkołach i przedszkolach: - Staramy się, aby obiekty, w których uczą się młodzi kraśniczanie, były bezpieczne, nowoczesne i sprzyjające nauce - mówi burmistrz Kraśnika Wojciech Wilk. 

W części szkół remonty i zadania projektowe zostały już wykonane, w kolejnych trwają lub będą się rozpoczynały. Planowany koszt tych prac to łącznie około 507 406 zł, z czego środki zewnętrzne wynoszą 217 000 zł, a środki własne - 290 406 zł.

Remonty obejmują m. in.: 

• Zespół Placówek Oświatowych nr 1 - generalny remont stołówki szkolnej i przedszkolnej oraz zakup nowego sprzętu (100 000 zł, z czego 80 000 zł to środki z programu „Posiłek w szkole i w domu”, 20 000 zł wkład własny), cyklinowanie parkietów (13 000 zł), malowanie sali w przedszkolu, odświeżenie i malowanie łazienek.

• Zespół Placówek Oświatowych nr 2 - remont sali geograficzno-astronomicznej (60 000 zł), wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w 2 salach (13 000 zł), projekt współfinansowany z WFOŚiGW na utworzenie Ekopracowni OZE w szkole wraz z realizacją działań edukacyjnych (koszt 83 334 zł: dotacja 75 000 zł, wkład własny 8 334 zł). 

• Szkoła Podstawowa nr 3 - projekt współfinansowany z WFOŚiGW na utworzenie Ekopracowni przyrodniczej wraz z realizacją działań edukacyjnych (koszt 55 556 zł: dotacja 50 000 zł, wkład własny 5 556 zł), malowanie sali lekcyjnej i biblioteki szkolnej, remont chodnika przy budynku szkoły (14 000 zł). 

• Szkoła Podstawowa nr 4 - przyłącze kanalizacyjne (16 500 zł).

• Szkoła Podstawowa nr 5 - remont sali gimnastycznej w budynku przy Al. Niepodległości 54 (48 843 zł), remont małej sali w hali sportowej w budynku przy ul. Ks. Popiełuszki 1 (18 073 zł), remont schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Ks. Popiełuszki (30 000 zł), malowanie korytarza w tym samym budynku.

• Szkoła Podstawowa nr 6 - wymiana podłogi (4 000 zł), malowanie sal i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (13 000 zł), doposażenie i remont biblioteki – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (15 000 zł: 3 000 zł wkład własny, 12 000 środki zewnętrzne). 

Ponadto drobne prace remontowe zaplanowano lub wykonano w kilku miejskich przedszkolach.

Daniel Niedziałek