Więcej języka angielskiego dla przedszkolaków

19.03.2021 Print
Zdjęcie - Więcej języka angielskiego dla przedszkolaków

Przedszkole Miejskie nr 2 dołączyło do ogólnopolskiego programu „Dwujęzyczny Przedszkolak”. To innowacyjna metoda wplatająca język angielski do codziennych czynności dziecka i w sposób naturalny zapewniająca mu poznawanie dwóch języków.

Dzięki gotowym materiałom umieszczonym na platformie edukacyjnej nauczyciele umożliwiają dzieciom codzienny kontakt z językiem angielskim. Przyswajanie języka odbywa się poprzez wykorzystanie gier, zabaw dydaktycznych, ruchowych, muzycznych w j. angielskim. Nauczyciel pełni rolę wspierającą proces poznawczy organizując zabawy i zadania wg gotowych scenariuszy z wykorzystaniem nagrań lektorów. Nie jest to więc typowa nauka języka obcego, która w placówce na ul. Matejki prowadzona jest niezależnie przez anglistę.
 

- Sukces programu będzie możliwy również dzięki aktywnemu włączeniu się rodziców, aby dzieci mogły bawić się, śpiewać, powtarzać w domu – mówi dyrektor przedszkola Marzena Cieślik. – Dlatego chcielibyśmy aby rodzice również posiadali indywidualne konta rodzicielskie z dostępem do platformy umożliwiającej kontekstowy kontakt z językiem i utrwalanie poznanych treści.
 

„Dwujęzyczny Przedszkolak” to część realizowanego w PM nr 2 międzynarodowego programu Erasmus + „Europejski wymiar kształcenia zaczyna się w przedszkolu”.

Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji