Kategoria (dotknij aby wybrać)
Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Budżet miasta na przyszły rok uchwalony

30.12.2022 Print
Zdjęcie - Budżet miasta na przyszły rok uchwalony

Wczoraj Rada Miasta uchwaliła budżet na 2023 r. Plan wydatków na zadania inwestycyjne to w sumie ponad 19 mln zł.
Po kryzysie związanym z pandemią, miasto będzie musiało  sprostać wyzwaniom wynikającym z wojny toczącej się za wschodnią granicą i z kryzysu energetycznego, bowiem przekłada się to na dochody i wydatki budżetowe miasta.
- W projekcie budżetu dochody oszacowaliśmy na poziomie ok. 145 mln zł, a wydatki w wysokości ok. 150,5 mln zł. Planowany deficyt zostanie pokryty z wolnych środków z 2021 r. Ponad połowę wydatków bieżących stanowią koszty funkcjonowania oświaty w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto – wyjaśnia burmistrz Wojciech Wilk.

Wydatki majątkowe, a więc inwestycyjne, zaplanowane na rok 2023, to przede wszystkim projekty związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Polskiego Ładu, m.in. budowa nowej nawierzchni na ul. Żytniej, ul. Ostrowieckiej, parkingu na ul. Kwiatkowskiego, chodników na ul. Kościuszki, nowych obiektów na MOSiR. Kontynuowana będzie modernizacja oświetlenia ulicznego oraz tworzenie i doposażenie placów zabaw.

- Plan wydatków na zadania inwestycyjne to w sumie ponad 19 mln zł. W przyszłym roku rozpoczną się także nabory dotyczące wydatkowania nowych środków unijnych oraz rządowych i będziemy chcieli z nich skorzystać – mówi burmistrz Wilk.                

Daniel Niedziałek