Kategoria (dotknij aby wybrać)
Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Budżet Obywatelski 2019. Twoje sprawy w twoich rękach

25.02.2019 Print
Zdjęcie - Budżet Obywatelski 2019. Twoje sprawy w twoich rękach

- Jestem zwolennikiem szerokiego udziału mieszkańców w decydowaniu o wydatkach budżetowych. Kraśniczanie najlepiej znają swoje potrzeby i mogą to wyrazić, wskazując na konkretne zadania do realizacji – mówi burmistrz Wojciech Wilk. - Dlatego stworzyliśmy Budżet Obywatelski, który pozwoli włączyć mieszkańców w podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji i projektów realizowanych przez samorząd.

 

Rada Miasta zabezpieczyła na ten cel środki finansowe w wysokości 350 000 złotych. W kolejnych latach środki te mogą być większe, tym bardziej, że radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

 

W celu realizacji całej procedury Kraśnik został podzielony na 7 dzielnic. Każda dzielnica otrzyma na realizację BO po 50 000 zł. Koszt pojedynczego zgłoszonego projektu nie może przekroczyć 50 000 zł. W ramach kwoty przypadającej na każdą z dzielnic będzie można realizować jeden lub kilka projektów, które uzyskają największe poparcie wśród osób głosujących w danej dzielnicy. Będzie można również realizować wspólne projekty dla dwóch lub większej liczby dzielnic. W tym przypadku dzielnice ponoszą równe koszty realizacji wspólnych przedsięwzięć.

 

Od 14.03.2019 r. do 27.03.2019 r. będzie można zgłaszać projekty do BO. Wcześniej w poszczególnych dzielnicach odbędą się spotkania informacyjne z mieszkańcami. Terminy i miejsca spotkań przedstawię jutro. Szczegóły dotyczące procedury zgłaszania wniosków znajdą się wkrótce w specjalnych broszurach i gazecie miejskiej „Życie Kraśnika”.

 

Po weryfikacji merytorycznej ostateczna lista projektów do głosowania z podziałem na dzielnice zostanie opublikowana 08.04.2019 r. Głosować będziemy mogli od 23.04.2019 r. do 27.04.2019 r. w wyznaczonych lokalach. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec miasta, który ukończył 16 rok życia.

 

Wyniki głosowania zostaną opublikowane 28.04.2019 r. Środki finansowe otrzymają projekty, na które zagłosowała największa liczba mieszkańców danej dzielnicy. Realizacją projektów zajmie się samorząd miejski.

 

Więcej informacji i szczegółów na ten temat znajduje się w zakładce Budżet Obywatelski 2019.

Admin