Kategoria (dotknij aby wybrać)
Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Інформація для біженців з України /Numery PESEL dla uchodźców z Ukrainy

15.03.2022 Print
Інформація для біженців з України /Numery PESEL dla uchodźców z Ukrainy

Потрібно написати заяву ( скласти внесок) про надання номеру PESEL. 
Біженці з України,  які легально перетнути українсько-польський кордон,  (з 24.02.2022р.) можуть знаходитися на території Польщі протягом 18 місяців.  
Громадяни України,  які прибули після 24.02.2022 р. мають право на безкоштовний проїзд потягами територією Польщі , право на працю та відкриття власного бізнесу, право на безкоштовне медичне лікування та на безкоштовне навчання своїх дітей в школах, дитячих садках та ліцеях. 
Для цього вам потрібний номер PESEL. 
Заяви про надання номеру PESEL можна складати від 16.03.2022 р. в пункті обслуговування клієнтів , яке знаходиться в Центрі Культури та розвитку по вул. Ал. Незалежності 44 ( години роботи з 9.00 - 17.00). 
Внески складаються особисто.
На дитину складає внесок один з батьків або опікун. 
При собі мати паспорт або документ підтверджуючий особу. Для дітей,  які не досягли 18 року життя - свідоцтво про народження. Якщо такі документи відсутність,  потрібно написати освядченіє.  До внеску потрібно додати фото 35 х 45 мм ( в пункті обслуговування знаходиться безкоштовний фотограф) .
В осіб старших 12 років будуть взяті відбитки пальців.
Формуляр внеску про надання номеру PESEL є в двох мовах ( українська та польська) є на сайті Міністерства. 
Особисто та власноруч можна заповнити внесок в Центрі Культури та Розвитку. На місці знаходиться перекладач, який вам допоможе у різних питаннях.

Uchodźcy z Ukrainy, jeśli legalnie przekroczyli ukraińsko-polską granicę, mogą przebywać w Polsce przez 18 miesięcy (czas liczony od 24 lutego 2022 roku). Mogą wówczas korzystać ze służby zdrowia, edukacji, starać się o przyznanie różnego rodzaju świadczeń, podjąć pracę lub prowadzić działalność gospodarczą. Potrzebny jest do tego numer PESEL. 
Wnioski o nadanie numeru PESEL można składać od 16 marca 2022 r. w Punkcie Obsługi Interesantów mieszczącym się w Centrum Kultury i Promocji na Al. Niepodległości 44 (na zdjęciu, parter budynku), w godzinach 9:00 – 17:00. Tak zorganizujemy pracę tego punktu, aby maksymalnie ułatwić pomoc uchodźcom: na miejscu będzie można skorzystać z pomocy tłumacza, od razu też nieodpłatnie można będzie zrobić potrzebne zdjęcie i pobrane zostaną odciski palców.
Wnioski trzeba złożyć osobiście. Za dziecko wniosek składa jeden z rodziców, opiekun lub osoba sprawująca faktyczną pieczę. 
Przy składaniu wniosku potrzebny jest dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości. Osoby poniżej 18 roku życia powinny posiadać dokument potwierdzający urodzenie. W przypadku braku dokumentów, należy złożyć oświadczenie. 
Do wniosku trzeba dołączyć zdjęcie spełniające odpowiednie wymagania. W Punkcie Obsługi Interesantów CKiP będzie obecny fotograf, który nieodpłatnie wykona zdjęcie. 
Podczas składania wniosku pobrane zostaną także odciski palców - od osób, które ukończyły 12 rok życia.      
Formularze wniosków o nadanie numeru PESEL są dwujęzyczne. Można je wcześniej wypełnić, pobierając ze strony internetowej Ministerstwa Cyfryzacji (https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html). W formie papierowej będą dostępne w  Centrum Kultury i Promocji. Wnioski można składać wyłącznie w wersji papierowej. Obecni na miejscu pracownicy i tłumacz pomogą w ich wypełnieniu. 

Daniel Niedziałek
Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji