Kategoria (dotknij aby wybrać)
Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Pierwsza sesja Rady Miasta Kraśnik VIII kadencji

22.11.2018 Print
Zdjęcie - Pierwsza sesja Rady Miasta Kraśnik VIII kadencji

Na pierwszej sesji w tej kadencji  radni odebrali zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miasta Kraśnik oraz złożyli ślubowanie. Od tej pory mogą sprawować mandat radnego. Ślubowanie złożył także burmistrz Wojciech Wilk. Na tym posiedzeniu wybrano także prezydium Rady.

 

W głosowaniu tajnym przewodniczącą wybrana została Dorota Posyniak ( stosunkiem głosów : 19 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się). Na wiceprzewodniczących wybrani zostali : Kazimierz Choma ( 16 głosów za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się) oraz Marzena Pomykalska. W pierwszym głosowaniu nie uzyskała wymaganej ilości głosów (10 za, 8 przeciw, 2 wstrzymujące się). Po ponownym zgłoszeniu jej kandydatury została wybrana (12 głosów za, 7 przeciw, 1 wstrzymujący się).

 

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Skrutacyjna w składzie : Krzysztof Ślusarz (przewodniczący), Iwona Włodarczyk (członek komisji) oraz Zbigniew Bartysiak (członek komisji).

 

Na sesji obecnych było 20 na 21 radnych. Nieobecny Krzysztof Staruch, został, podczas trwającej w tym samym czasie sesji Rady Powiatu, wybrany starostą kraśnickim. W tej sytuacji nie będzie mógł objąć mandatu. 

Admin