Kategoria (dotknij aby wybrać)
Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Użytkowanie wieczyste. Zmiana terminu opłat

08.04.2020 Print
Zdjęcie - Użytkowanie wieczyste. Zmiana terminu opłat

Zmiana terminu wniesienia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Został on przesunięty o trzy  miesiące. 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. O zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568) Burmistrz Miasta Kraśnik informuje, że:

–  opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020
oraz

– opłatę należną za rok 2020 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

Szczegółowe informacje o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 81 825 15 27 w Urzędzie Miasta Kraśnik.

 
Daniel Niedziałek