Kategoria (dotknij aby wybrać)
Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Zarządzenie w w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na wspieranie/powierzenie realizacji zadań publicznych

05.01.2021 Print
Zarządzenie w w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na wspieranie/powierzenie realizacji zadań publicznych
Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji