Kategoria (dotknij aby wybrać)
Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Zaświadczenia wydawane w związku z Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

17.11.2020 Print

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

 

Ważne: wydania zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej.

 

Gdzie można złożyć Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego?

 

 

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 4A

godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 do 15.00,

Za pośrednictwem poczty

Za pośrednictwem e-puap – podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym