Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Trwa nabór wniosków na stypendia sportowe Burmistrza Miasta

07.01.2021 Print

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ustalającym zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych i nagród Burmistrza Miasta Kraśnik za osiągnięte wyniki sportowe (§ 10. 2.), wnioski o przyznanie stypendium na dany rok składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kraśnik w terminie do 31 stycznia każdego roku (sukcesy z 2020 roku).

 

Wszelkie dokumenty znajdziecie Państwo w załączeniu.

 

Prosimy o składanie wniosków z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia sportowe (lub ich kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) oraz podpisaną klauzulą związaną z RODO.