Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania.

01.03.2022 Print
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik -   obszar pomiędzy ulicą Urzędowską, ulicą Kuklińskiego i św. Faustyny,Strefa Ekonomiczna, część Zarzecza II – powyżej Al. Tysiąclecia odbywa się w dniach od 01 marca 2022 r. do 22 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik w godzinach pracy urzędu. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, osoby wyrażające chęć osobistego zapoznania się
z ww. projektem planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Miasta Kraśnik, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny, pod nr tel.: 81-825-15-58 w celu umówienia spotkania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 marca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Kraśnik, III piętro, pok. nr 316 (sala konferencyjna).
Uwagi należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Kraśnik,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia  2022 r., 
na ww. adres Urzędu Miasta Kraśnik lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@krasnik.eu lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Sławomir Ufniarz