Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Kraśnik pod żaglami - nabór do szkółki żeglarskiej

05.05.2023 Print

W minionym roku obchodziliśmy 65. rocznicę istnienia 11. Kraśnickiej Żeglarskiej Drużyny Harcerskiej. Reaktywowana szkółka żeglarska była okazją do spotkania młodych adeptów z osobami, które należały do historycznej 11. KŻDH. Pomysł przekazywania żeglarskiej pasji młodemu pokoleniu spotkał się z zainteresowaniem. Zajęcia żeglarskie będą kontynuowane też w tym roku w ramach szkółki prowadzonej przez kraśnicki MOSiR. Zajęcia są adresowane do dzieci, będących mieszkańcami Kraśnika, w wieku od 10 do 16 lat.
- Chciałbym, żeby żeglarskie tradycje w naszym mieście były kontynuowane, aby kolejne pokolenie mogło poznać ten piękny sport – mówi burmistrz Wojciech Wilk. – Szkolenie w tym roku ponownie będą prowadzić nestorzy kraśnickiego żeglarstwa, którzy od początku związani byli z 11. KŻDH: Jan Kasperek, Andrzej Kasperek, Waldemar Gryta i Andrzej Gotner.

Nabór uczestników będzie prowadzony od 5 do 12 maja lub do wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc. Zajęcia wstępne odbywać będą się na krytej pływalni, ich celem będzie oswojenie uczestników szkółki z wodą i nauka bezpiecznych zachowań. W kolejnych etapach prowadzone będą zajęcia teoretyczne i praktyczne nad zalewem kraśnickim.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 81 825 15 78 wew. 23.  Ilość miejsc jest ograniczona do 30 uczestników. Zostanie również stworzona lista rezerwowa. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w Szkółce Żeglarskiej to koszt 150 zł za cały sezon.
Istnieje możliwość stworzenia grupy zaawansowanej, dla osób które w zeszłym roku brały udział w zajęciach. Prosimy o kontakt z biurem MOSiR (tel. 81 825 15 78 wew. 23). Aby taka grupa powstała swoje uczestnictwo musi zgłosić co najmniej 10 osób.

Regulamin szkółki dostępny jest stronie MOSiR:
https://www.mosir-krasnik.pl/storage/2023/05/REGULAMIN-SZKOLKI-ZEGLARSKIEJ-2023.pdf?fbclid=IwAR1AZjdMMErM34R6P2G3-pgVTNeoBFIaj8HNslfspBmDwOQguIIWKbkf4Qc

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Kraśnik. 


 Dagmara Okulus