Kategoria (dotknij aby wybrać)
Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

23.04.2020 Print
Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kinga Stec
Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji